JEN
Training, coaching en therapie

Effecten van ACT

Er zijn meer dan 200 Randomized Controlled Trials (rct's) gedaan naar ACT (Acceptance & Commitment Therapy) met in totaal meer dan tienduizend deelnemers (Hayes, 2017). Uit deze onderzoeken is gebleken dat ACT een effectieve interventie is voor verschillende problematieken, dat het een groot effect heeft en dat dit effect na de behandeling nog doorwerkt, omdat de effecten tijdens de follow-up studie zelfs nog waren verstrekt (Ruiz, 2010). Uit studies blijkt dat ACT zeer effectief is op het gebied van chronische pijn, depressie, gemengde angst, ocd, psychose, afhankelijkheid, werkstress (Öst, 2014) verslaving en somatische problemen (Atjak, 2015). ACT is sinds 2011 opgenomen in het Nationale Register voor Evidence Based Practices van het Amerikaanse ministerie voor de geestelijke gezondheidszorg voor de Obsessief Compulsieve Stoornis.

Literatuur

A­Tjak, J. (Ed.). (2015). Acceptance & Commitment Therapy: Theorie en praktijk (Tweede, herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Hayes, S.C. (October 2017). ACT Randomized Controlled Trails. Retrieved from https://contextualscience.org/ACT_Randomized_Control­ led_Trials

Öst, L.G. (2014). The efficacy of Acceptance and Commitment Therapy: an updated systematic review and meta­analysis. Behaviour Research and Therapy, 61, 105­121.

Ruiz, F.J. (2010). A review of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) empirical evidence: Correlational, experimental psychopathology, component and outcome studies. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 10, 125­162.